Skip to main content

Méthodologie du mentorat

OBJECTIFS :
– clarifier le concept du prohramme menyoring/médiation ;
– démontrer l’importance de connaître l’histoire et la culture roms dans l’activité de mentorat ;

Bibliographie

Achim, V. (1998) Țiganii în istoria României, Editura Enciclopedică, Bucuresti;

Allport, G.W. (1991), Structura şi dezvoltarea personalităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucuresti;

Boston, B.O. (1976), The sorcerer’s apprentice: A case study in the role of the menthor, Reston, VA: Council for Exceptional Children;

 

Cousin G., Bianchi F. & Vitale T. (2020), From Roma autochthonous homophily to socialisation and community building in the Parisian metropolitan region shantytowns, Journal of Ethnic and Migration Studies;

 

Crocker C. Harris, S. (2002), Facilitating growth of administrative practitioners as mentors, Journal of Research of Educational Leaders;

 

Fenichel, E. (1991). Learning through supervision and mentorship to support the development of infants, toddlers, and their families, VA: ZERO TO THREE/National Center for Clinical Infant Programs;

 

Furtună A.N. (2019) Sclavia Romilor în Țara Românească Fragmente de Istorie Socială, Centrul Național de Cultură a Romilor, ,,Romano Kher București,”;

Grigore D. (2012) Rromanipen. Fundamente ale Culturii Rromani, Centrul Național de Cultură a Romilor ,,Romano Kher”, București;

 

Grigore D. et. all (2012) Direcții Strategice de Incluziune Etno-Educațională a Rromilor, Centrul Rromilor ,,Amare Rromentza”, București;

 

Grigore D. Neacșu M. Furtună A.N. (2013) Rromii … în căutarea stimei de sine, Amare Rromentza, București;

Grigore D. Sarău G. Istorie și Tradiții Rome, Salvați Copiii, București;

 

Gyorgy G. (2016) Copilul Invizibil, Curtea Veche, București;

Kenrick D.(1993) Gypsies: from India to the Mediterranean, Gypsy Research Centre CRDP Midi Pyrenees;

Liegeois J-P. (2008) Romii în Europa, Consiliul Europei, Bruxelles;

Nastasă-M.I.(coord) Romii din România: Identitate și Alteritate Manual auxiliar didactic, Cluj-Napoca, Școala Ardeleană, material elaborat de Facultatea de Științe Politice a Universității București și finanțat prin Granturile SEE, Programul „Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european”;

 

Robertson, S.C. (1992) Find a mentor or be one, Rockville, MD: American Occupational Therapy Association;

 

Sarău G. (1997) Rromii, India și Limba Rromani, București;

 

Shea, G. F. (1992) Mentoring: A Practical Guide (Fifty-Minute): Crisp Publications Inc;

 

Simmel G. (1950) The Stanger. Soziologie: Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, Leipzig;

 

Slawomir, K.  Martyniak M. ,  Talewicz-Kwiatkowska J. (2011) Voices of Memory 7. Roma in Auschwitz, Auschwitz-Birkenau State Museum;

 

Petcuţ.P (2015) Rromii. Sclavie şi Libertate, Centrul Naţional de Cultură a Romilor, București;

Trăistaru M. (2018) Fundamente teoretico-explicative ale mentoratului românesc,  EDICT – Revista educației – ISSN 1582 – 909X;

Translate »